Kunskapsstyrningsdag i Umeå

2023-04-26 09.00 - 16.00 Regionsalen, Regionenshus, Köksvägen 11, Umeå Alla som har en sjukvårdsregional roll inom kunskapsstyrning

Kunskapsstyrningsdag 26 april 2023

Vi går från att bygga kunskapsstyrningsstrukturerna till en inriktning där regionernas fokus ska vara att införa och tillgängliggöra olika kunskapsstöd, samt följa och förbättra resultatet av arbetet.
Målet är en förbättrad och mer jämlik vård. Därför bjuder vi in dig som har en sjukvårdsregional roll inom kunskapsstyrning till en dag där vi kan fokusera på samverkan och hur kan vi hjälpa varandra.

Syftet med dagen är att stärka relationerna, utbyta erfarenheter och att fånga in behov av stöd och mer samverkan. Därför kommer ingen digital uppkoppling att vara aktuell denna gång.

I samband med dagen kommer de sjukvårdsregionala programområdena (RPO), de sjukvårdsregionala samverkansgrupperna (RSG) och andra stödfunktioner att få möjlighet att presentera sig själva, både muntligt och skriftligt. Mer information om det skickas ut till ordförande för respektive grupp, i närtid.

Resa och eventuellt boende bokas och bekostas av den egna organisationen.

Under dagen bjuder vi på fika samt mingelmat till lunch. Därför, och för vår planering i övrigt, behöver vi din anmälan senast 16 april.

Anmälningslänk

Program för dagen

Välkommen till en trevlig dag tillsammans

Sidan senast uppdaterad: 3 mars 2024

Skriv ut sida